fbpx

Strategie & Beleid

Het realiseren van een toekomstbestendige laadinfrastructuur vraagt om focus en scherpe keuzes. Met onze ervaring en marktinzicht van de EV-sector helpen wij organisaties om hun positie in de wereld van elektrisch vervoer te bepalen en te verbeteren.

Zo ondersteunen wij overheden met het opstellen van hun beleid waarbij we helpen om scherpe en toekomstbestendige beleidskeuzes te maken die duurzame mobiliteitsdoelstellingen waarmaken.

Private partijen helpen wij met strategische trajecten om hun positie in de EV-waardenketen te identificeren en te verbeteren. Zo kunnen we het verschil maken, rekening houdend met de uitdagingen van het energienetwerk, de (openbare) ruimte en het adoptieniveau van elektrisch vervoer over verschillende verkeersmodaliteiten.

 

Meer weten

Aanbestedingen & Inkooptrajecten

Precies voor ogen hoe de laadinfrastructuurvoor elektrisch vervoer eruit moet komen te zien? Dan is het tijd om de volgende stap te zetten: de marktuitvraag. En daar komt veel bij kijken om ervoor te zorgen dat je als aanbestedende overheid of private partij kwalitatief hoge inschrijvingen ontvangt. Wij helpen om dit te bereiken en kunnen ondersteunen met het selectieproces om de juiste partners te vinden. Zowel de publieke als de private markt helpen en begeleiden wij met inkoopstrategieën en aanbestedings- en inkooptrajecten.

 

Meer weten

Project- & Procesmanagement

Om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een schonere en mooiere wereld, zijn concrete projecten of programma’s nodig voor de realisatie van laadinfrastructuur. EVConsult adviseert, begeleidt of neemt (tijdelijk) een volledige trekkersrol op zich om innovatieve projecten en programma’s van de grond krijgen en complexe implementatietrajecten beet te pakken. Onze adviseurs doen dit met oog voor kansen om mobiliteit breder aan energie en ruimte te verknopen zodat doelstellingen van uw organisatie waar worden gemaakt. Zo staan we jouw organisatie bij, laten we het samen slagen, brengen we onze kennis over en creëren we draagvlak voor de strategie en het beleid onder het project- of programmateam.

 

Meer weten