fbpx

Wij laten het lukken

Wij streven naar een schone en leefbare wereld door elektrisch vervoer mogelijk te maken. Onze adviseurs doen dat door met kennis, ervaring en marktinzicht overheden en het bedrijfsleven te helpen bij het realiseren van toekomstbestendige laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Daarbij integreren wij de werelden energie en mobiliteit voor een succesvolle energietransitie. Wij brengen wat nodig is om projecten te laten lukken: van strategie en beleidsvorming, tot het opzetten van aanbestedingen en inkooptrajecten en doelgericht project- en procesmanagement.

 

 

Strategie & Beleid

De wereld van mobiliteit verandert snel en biedt veel kansen. Met onze ervaring en marktinzicht van de EV-sector helpen wij organisaties om hun positie in de wereld van elektrisch vervoer te bepalen en te verbeteren.

Van ambitie naar strategie

Aanbestedingen &
Inkooptrajecten

Elk inkoopvraagstuk of aanbesteding vraagt om een aanpak waarbij de markt ruimte krijgt om met innovatieve en kosten efficiënte voorstellen te komen. Wij helpen publieke en private partijen met deze aanpak om de juiste partners te vinden.

Bekijk onze aanpak

Proces- &
projectmanagement

Innovatieve projecten en programma’s van de grond krijgen en complexe implementatietrajecten beetpakken , met oog voor kansen om mobiliteit breder aan energie en ruimte te verknopen. Dat is wat onze adviseurs doen als project-, proces- of programmamanager met de benodigde inhoudelijke expertise en ervaring.

Wij laten het lukken

Onze impact

Zoals Rome niet in één dag gebouwd is, verloopt ook de energietransitie in stappen. Met ieder project waar EVConsult bij betrokken is, zetten we een stap dichterbij naar elektrisch vervoer en bijpassende laadinfrastructuur. Voor ieder project werken wij met passie om er een doorslaand succes van te maken. En daar zijn we trots op. Het resultaat lees je in onze blogs, cases en publicaties.

Over EVConsult

EVConsult is het grootste onafhankelijke advies- en strategiebureau, gespecialiseerd in elektrisch vervoer. Wij kennen de markt en waardeketen van de EV-sector als geen ander en helpen partijen hierin het verschil te maken.

Elektrificatie van vervoer is niet alleen noodzakelijk voor het terugdringen van de uitstoot. Het speelt ook een sleutelrol in het slagen van de energietransitie. Het fluctuerende energieaanbod van zon en wind, vraagt om regelbare energievragers en -aanbieders, zoals elektrische auto’s. De inzet van het groeiend aantal EV’s als asset in het energienet met slimme en haalbare oplossingen, levert enorm veel potentie op om de balans in het energienet terug te brengen. Elektrisch vervoer levert bovendien kansen op voor bedrijven en organisaties om hun positie in de markt te versterken, en nieuwe verdienmodellen en proposities te ontwikkelen.

EVConsult ondersteunt publieke en private partijen bij de transitie naar elektrisch vervoer: van strategieontwikkeling en advies, tot inkoop en projectmanagement. EVConsult kan zich al ruim tien jaar een kennisautoriteit noemen in de EV-sector. Onze experts zijn betrokken collega’s, die met passie werken aan een emissievrije wereld en continu de markt onderzoeken, bedienen en vormen. Dat doen we voor gemeenten, provincies, ministeries, ngo’s, maar ook bedrijven, de vastgoedsector, fleetowners, de automotive en laadpaalexploitanten. En altijd met een glimlach.

 

Meer over EVConsult
Achtergrond lichtgrijs

Identiteit & Team

Wij streven naar een emissievrije wereld door zoveel mogelijk elektrisch vervoer mogelijk te maken. Onze experts helpen bedrijven en overheden hun ambities voor elektrisch vervoer te verwezenlijken, waardoor ook onze droom iedere keer een stap dichterbij komt.

Meer over ons

Om de energietransitie te doen slagen is elektrisch vervoer onmisbaar. Daar werken wij dag in dag uit aan. Betrokkenheid, professionaliteit en bevlogenheid zijn belangrijke kernwaarden van EVConsult. Dat zie je terug in onze mensen. Onze experts zijn gedreven, werken resultaatgericht en benaderen ieder project met een glimlach.

Maar kennis met EVConsult

Ontmoet het team

We hebben hetzelfde doel, maar iedere collega heeft eigen beweegredenen om de wereld schoner en daarmee mooier te maken. Onze mensen maken écht het verschil en vormen het hart van EVConsult. Met een diepgewortelde passie om emissievrij vervoer te realiseren en de energietransitie te doen slagen, pakken zij de meest uiteenlopende projecten op.

Ontmoet het team

Werken bij EVConsult

Werk samen met EVConsult aan de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Wij laten de energie- en mobiliteitssector elkaar versterken in de energietransitie.

Bekijk onze vacatures

Transitietalent gezocht voor elektrisch vervoer

Werken bij EVConsult

Zonder in gezweef en luchtfietserij te vervallen: als we een schonere en leefbare wereld willen, moet er iets gebeuren. Zo simpel is dat. Wij willen daar een significante bijdrage aan leveren. En wel door bedrijven en overheden te helpen met het mogelijk maken van zero emissie vervoer.

Werk samen met EVConsult aan de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Wij laten de energie- en mobiliteitssector elkaar versterken in de energietransitie. Bekijk onze vacatures, lees verhalen van onze mensen en maak kennis met ons.

Zet de volgende stap in je carrière