fbpx

 

Steeds meer ondernemers en bedrijven stappen over op elektrisch vervoer en dat vraagt om een adequaat snellaadnetwerk. Niets nieuws onder de zon, maar de gemeente Rotterdam heeft het groots aangepakt door de grootste aanbesteding voor openbare snelladers in Nederland in de markt te zetten. EVConsult ondersteunde de gemeente hierbij en werkte nauw samen met Quirijn Oudshoorn, programma coördinator laadinfrastructuur bij de gemeente Rotterdam. In dit artikel beschrijven we de aanpak en het resultaat van deze aanbesteding.

Meerdere doelgroepen

Het doel waar EVConsult samen met de gemeente naartoe werkten was een dekkend snellaadnetwerk dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep. De doelgroep bestond in dit geval uit taxi’s, doelgroepenvervoer en stadslogistiek. Door te voorzien in voldoende snelladers die de transitie naar zero-emissievervoer makkelijker maken, hoopt de gemeente de laatste twijfelaars over de streep te trekken.

“De coördinerende rol van de gemeente Rotterdam om een openbaar snellaadnetwerk te faciliteren is onmisbaar. In een gemeente als Rotterdam komen zoveel doelgroepen samen en gaat de elektrificatie dusdanig snel dat alle belangen nu en in de toekomst goed op elkaar moeten worden afgestemd”, aldus Quirijn Oudshoorn.

Rol van EVConsult

EVConsult ondersteunde de gemeente in het gehele aanbestedingsproces en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke specificaties van de aanbesteding. Zo dachten we mee over het type snelladers, de contractduur en de technische details. Deze informatie namen we op in de aanbestedingsdocumenten.  De gemeente wilde tevens aandacht besteden aan innovatie. We stelden voor om een innovatiebudget van €200.000 op te nemen. De marktpartij werd gevraagd om in een plan van aanpak te beschrijven hoe ze dit budget wilde inzetten voor innovatie binnen de aanbesteding. Denk hierbij aan nieuwe manieren om lokale energieopwekking te koppelen aan het snelladen, of technieken die netcongestie voorkomen. Dit zorgde voor een extra stimulans voor de inschrijvers om creatief na te denken over innovatie.

Locaties in kaart

Ook hielpen we de gemeente bij het selecteren van geschikte laadlocaties. Hiervoor werkten we samen met partner EVtools. Zij brachten met behulp van prognosekaarten de laadbehoefte tot en met het jaar 2030 in kaart. Op basis van deze prognose stelden we een lijst met conceptlocaties op die aansloten op de behoeften van de doelgroep. Denk hierbij aan diverse laadhubs nabij het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en het Centraal Station. Deze zijn voor de taxiondernemers onmisbaar.

In overleg met het Havenbedrijf Rotterdam NV zijn er 5 laad mogelijkheden voor logistieke partijen in de haven, de stad en langs de corridor van de haven naar de stad” Aldus Jasna de Groot adviseur publieke infrastructuur bij Port of Rotterdam.

De conceptlocaties toetsten we op de netcapaciteit. Een relevante stap, gezien de vermogensvraag van de snelladers en de huidige congestieproblemen in Nederland. Ook legden we ze naast onze locatiecriteria. We keken hierbij onder andere naar de traffic flow op de locatie, en de nabijheid van bijvoorbeeld een snelweg of winkelcentrum. De gemeente voerde zelf de laatste toets uit op basis van haar eigen kennis van de stad.

Grip op de uitrol

In totaal namen we ruim dertig locaties op in de aanbesteding, verdeeld in drie categorieën. De eerste categorie bestaat uit definitieve locaties waar de exploitant verplicht snelladers realiseert op een vooraf aangewezen parkeerplek. Dit biedt zekerheid aan de gemeente over de realisatie van een dekkend basisnetwerk. Om dit netwerk te verdichten stelden we een tweede categorie op. Deze bevat zoekgebieden waar de exploitant zelf bepaalt of er een laadpaal komt. De exploitant plaatst ze op de meest geschikte plek binnen de grenzen van het zoekgebied. Dit biedt flexibiliteit aan de exploitant en voorkomt dat zij snelladers plaatst op locaties die niet rendabel blijken te zijn, wat voordelig is voor de business case. De laatste categorie betreft de overname van een bestaande snellader.

Gunning

Na de publicatie van de documenten ondersteunden we de gemeente bij het beantwoorden van de nota van inlichtingen en het beoordelen van de inschrijvingen. Op basis van vooraf opgestelde gunningscriteria werd TotalEnergies geselecteerd om de komende tien tot twaalf jaar het snellaadnetwerk te realiseren en exploiteren in de gemeente. Begin 2023 gaat de eerste schop in de grond voor de uitbreiding van het snellaadnetwerk in Rotterdam. Door deze aanbesteding breidt de gemeente het snellaadnetwerk flink uit en is ze weer een stapje dichterbij haar ambitie om in 2025 de stadslogistiek zero-emissie te laten zijn.

Achtergrond lichtgrijs