fbpx

Op de ladder van laden staan privaat en semiprivaat laden bovenaan, maar juist deze twee categorieën lijken soms minder aandacht te krijgen. Bedrijven nemen immers zelf wel initiatief om voldoende laadplekken te organiseren. Helaas klopt dit beeld niet met de werkelijkheid. Zita Koks en Laurens van Mourik  van EVConsult gaan in het vierde blog dieper in op hoe deze groep kan worden geholpen met een grootschalige inkoopstrategie.

Waarom grootschalige inkoop

De ambities liegen er niet om: twee miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030, strenge milieuzones in 2025 en plannen om van elektrisch leasen de norm maken over drie jaar. De instroom van elektrische voertuigen zal in aantal en type voertuigen rap toenemen. Goed nieuws voor de energietransitie. Tegelijkertijd is er actie nodig om het laadnetwerk hiervoor klaar te stomen. “Nederland mag al een aantal jaren aan de top staan met één van de beste laadnetwerken van de wereld, maar om dat zo te houden en de groeiende groep e-rijders te kunnen bedienen is het alle hens aan dek,” volgens Laurens van Mourik van EVConsult. Er wordt veel geïnvesteerd in het publieke laadnetwerk in Nederland en dat is belangrijk, maar er is ook op private en semi private parkeerterreinen een toenemende behoefte aan meer laders. Er worden nu vele potentiële laadplekken voor AC en DC laden nog niet benut. Bedrijven of organisaties die deze terreinen beheren of bezitten moeten actie ondernemen, maar dat is niet voor alle organisaties zo makkelijk. Het gebrek aan tijd en kennis, samen met een complexe markt met vele leveranciers en installateurs zijn belemmerende factoren. De sleutel is te vinden in grootschalige inkoop van laadinfrastructuur.

Gemeenschappelijke deler, coördinatie en bereik zijn key

Onder andere gemeenten zijn er bij gebaat om organisaties te helpen bij de realisatie van laadpunten op private en semi private terreinen zodat de druk op het publieke laadnetwerk en de publieke ruimte kan worden verminderd. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om organisaties te helpen met het benutten van het potentieel aan laadplekken. Ook provincies, samenwerkende regio’s en andere organisaties zoals brancheverenigingen, woningcorporaties en bedrijfscollectieven kunnen optreden om grootschalige inkoop mogelijk te maken. Maar wat is dan belangrijk om het te doen slagen? De drie belangrijkste factoren voor succes zijn:

  • Gemeenschappelijke deler: de groep die gaat voor grootschalige inkoop van (semi) private laadpunten moet een gemeenschappelijk belang hebben. Dat kan de locatie zijn, zoals bedrijven op een bedrijventerrein of een winkelgebied. Maar het kan ook gaan om een landelijke groep, zoals bijvoorbeeld brancheverenigingen die niet kijken naar locatie, maar focussen op bedrijven die zich bijvoorbeeld in dezelfde sector bevinden.
  • Coördinatie: de partij die opstaat om de coördinerende rol op zich te nemen moet tijd en budget vrijmaken om tot de juiste inkoopstrategie te kunnen komen. Deze rol loont. Zo voegen verenigingen en branchepartijen relevantie toe voor de achterban door hun leden te ontzorgen. En voor gemeenten en provincies is er een belang om duurzaamheidsambities waar te maken en te zorgen voor minder druk op de publieke ruimte.
  • Bereik: De partij die coördineert moet in staat zijn om de beoogde organisaties met private parkeerterreinen te bereiken zodat de adviserende partij, bijvoorbeeld de gemeente, in staat wordt gesteld om de eisen en wensen op te halen. Op die manier kan de laadinfrastructuur die moet worden ingekocht aansluiten bij de wensen en bedrijfsvoering van de organisaties. En hoe meer organisaties worden bereikt om mee te doen, hoe meer voordeel er ontstaat door schaalgrootte.

Grootschalige inkoop op de Veluwe

Een succesvol voorbeeld van grootschalige inkoop is Veluwe op 1. “Een interessant en vooral erg leuk traject. In dit natuurgebied is er een flinke toestroom van vakantiegangers, dagjesmensen en inwoners die in toenemende mate elektrisch rijden. De netwerkorganisatie signaleerde dat er in het natuurgebied veel leisure en horeca partijen actief zijn waarbij de kennis, tijd en soms ook de middelen ontbreken voor de investering in laadpunten. Om daar wat aan te doen pakte de organisatie de handschoen op en werd EVConsult ingehuurd om de grootschalige inkoop vorm te geven met input van de ondernemers”, vertelt Zita Koks, projectleider vanuit EVConsult voor Veluwe op 1. “Met een groep afgevaardigde ondernemers startten we het traject door inzicht te krijgen in de omvang van het aantal laadpunten, de wensen en eisen van de ondernemers en het bezoekersprofiel van de mensen die het gebied bezoeken. Met deze input zijn kaders geschept voor de inkoopstrategie die uiteindelijk is vertaald naar de marktuitvraag voor de totale opdracht.”

Vele reacties op de uitvraag volgde waarna EVConsult haar kennis van de markt en techniek gebruikte om in het selectieproces de best passende partij te selecteren. Door op deze manier te werk te gaan bespaarde Veluwe op 1 de deelnemende ondernemers een hoop tijd uit en leverde het meerwaarde met kennis en een passende leverancier die de laadpunten tegen scherpe tarieven levert, installeert en beheert.

Risico’s?

Van risico’s zijn eigenlijk geen sprake in deze aanpak om de versnelling van laadpunten op private parkeerterreinen te realiseren. Toch zetten we een aantal zaken uiteen waar elke betrokken partij zich bewust van moet zijn.

Deelnemers:

Waar de deelnemende groep rekening mee moet houden is dat de laadoplossing die collectief is ingekocht wellicht niet 100% past bij de bedrijfsvoering. Er wordt een totaalcontract op de markt gezet voor alle deelnemende ondernemers. Indien een partij aanvullende specifieke eisen of wensen heeft, dan zal toch nog aanvullend afstemming moeten worden gezocht tussen de individuele ondernemer en de leverancier of CPO die het totaal contact gegund heeft gekregen. Dat hoeft zeker geen probleem te zijn, maar de ondernemer kan geconfronteerd worden met extra tijd en kosten.

CPO’s of leveranciers:

Ook CPO’s of leveranciers moeten zich er bewust van zijn dat de businesscase per individuele ondernemer verschilt en dat de CPO daar rekening mee dient te houden. Er moet echter worden gekeken naar de totale groep van ondernemers. In de uitvraag naar de markt is het dan ook goed om heel transparant te zijn over de deelnemende groep ondernemers zodat marktpartijen hier een goede afweging in kunnen maken.

Coördinerende partij:

Deze partij moet voldoende kennis en tijd beschikbaar hebben. Ten eerste om op basis van (relevante) eisen en wensen vorm te kunnen geven aan de grootschalige inkoopstrategie. En ten tweede om het offertetraject te begeleiden en de aanbiedingen van marktpartijen op waarde te schatten zodat er een passende CPO of leverancier kan worden geselecteerd.

Heeft uw organisatie wel de contacten en kent het de beoogde deelnemende groep goed, maar ontbreekt de kennis en het marktinzicht voor laadinfrastructuur? EVConsult kan uw organisatie ondersteunen.

Achtergrond lichtgrijs