fbpx

Samen aan de slag voor duurzame mobiliteit

Samen sta je sterker. Dat is precies wat de provincies Drenthe en Groningen dachten toen ze besloten om gezamenlijk de weg richting realisatie van publieke laadinfrastructuur in te slaan. Begin dit jaar is er een aanbesteding in de markt gezet om een marktpartij (CPO) te vinden die op publieke grond laadinfrastructuur tot 22 kW gaat plaatsen, beheren en exploiteren. Met deze aanbesteding wordt de dekkingsgraad verhoogd en krijgt een nieuwe partij de kans om EV-rijders in beide provincies te voorzien van goed functionerende laadpalen.

De twee provincies hebben de aanbestedingsstukken niet alleen opgesteld. Naast experts van enkele gemeenten in Drenthe en Groningen, hebben zij EVConsult gevraagd om te adviseren bij het gehele traject en om de aanbestedingsdocumenten te schrijven. En zo geschiedde.

Deze aanbesteding is bijzonder om meerdere redenen. Ten eerste zijn de goede stukken in zeer korte tijd geschreven door de experts van EVConsult en de provincie Drenthe. Aangezien de bestaande concessie in Drenthe-Groningen afliep, was immers haast geboden. Tevens is het de eerste aanbesteding die rekening houdt met subsidie van de Rijksoverheid, welke als doel heeft om relatief onaantrekkelijke gebieden voor laadpalen toch van laadinfrastructuur te voorzien. Dankzij een strak proces met meerdere stakeholders, zoals de gemeenten en netbeheerders, zijn alle belanghebbenden betrokken geweest bij het opstellen van de aanbestedingsstukken.

Proces

Het proces bestond uit verschillende fases, welke telkens inhoudelijk voorbereid werden door EVConsult en provincie Drenthe en geaccordeerd werden in verschillende overleggen: ofwel een zogenoemd kernteamoverleg (EVConsult, de provincies en enkele gemeenten), ofwel een klankbordgroep (hetzelfde team maar dan met alle gemeenten in de twee provincies).

In een klankbordgroep met alle deelnemende gemeenten zijn de prioriteiten en uitgangspunten voor de aanbesteding vastgesteld. Dit vormde de kern van de opdracht aan het kernteam, dat is opgericht om namens de provincies en deelnemende gemeenten te verdiepen en efficiënt tot gedegen keuzes te komen.

De samen vastgestelde uitgangspunten waren (1) een gebruiksvriendelijk, robuust en snel plaatsingsproces, (2) dienstverlening voor de e-rijder en (3) duurzame inpassing energietransitie. Deze uitgangspunten zijn in detail uitgewerkt in het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, o.a. met behulp van input van de netbeheerders.

Ten slotte zijn de stukken afgemaakt, is er een samenwerkingsovereenkomst voor alle gemeenten opgesteld, en is iedereen druk bezig geweest om alle gemeenten mee te laten doen aan de aanbesteding. Na publicatie van de aanbesteding heeft EVConsult geholpen bij het schrijven van de nota’s van inlichtingen en bij het beoordelen van de inschrijvingen.

EVConsult heeft ons als penvoerder van deze concessie uitstekend begeleid in het proces om alle belangen van de 20 deelnemende gemeenten te verwerken in de aanbestedingsdocumenten.” – Robin Inpijn (Projectleider concessie laadinfrastructuur)

Resultaat

Uiteindelijk hebben alle gemeenten in Drenthe besloten om mee te doen en op twee na alle gemeenten in Groningen ook. Dat betekent dat maar liefst 20 van de 22 gemeenten in Drenthe en Groningen meedoen aan deze concessie. Op 10 januari zijn inhoudelijk sterke aanbestedingsstukken gepubliceerd, waar marktpartijen op konden reageren door vragen te stellen in de twee nota’s van inlichtingen en uiteindelijk door in te schrijven.

Equans is als winnaar uit de gunning gekomen. Deze marktpartij heeft goed op de prioriteiten ingespeeld ingespeeld door (1) een duidelijk, pro-actief en concreet plan op organisatie (2), transparante communicatie over o.a. prijzen (3), slim laden te optimaliseren binnen deze concessie. EVConsult is blij dat er een marktpartij gevonden is die laadinfrastructuur gaat realiseren en hoopt middels deze aanbesteding bijgedragen te hebben aan het verduurzamen van het personenvervoer in de provincies Drenthe en Groningen.

Nadere informatie – advies aanbestedingen

Bent u geïnteresseerd in advies over aanbestedingen en wilt u weten hoe EVConsult u van dienst kan zijn bij allerlei soorten aanbestedingen (publiek, privaat, regulier laden en/of snelladen)? Neem dan gerust contact op met EVConsult voor nadere informatie! Wij vertellen u graag wat EVConsult voor u kan betekenen.

Achtergrond lichtgrijs