fbpx
In Rotterdam is recent de eerste, moderne walstroom-aansluiting geopend. Het walstroomproject is een Pilot voor het snel en efficiënt aansluiten van binnenvaartschepen op energie vanaf de wal, in plaats van het gebruik van een generator. Dit komt de luchtkwaliteit in het gebied ten goede. EVConsult heeft in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de projectleiding verzorgd van deze Pilot.

De uitdaging lag voornamelijk in het afstemmen tussen de verschillende interne en externe partijen, de contractonderhandelingen met de Pilot-partij en de begeleiding van de uitvoering. Met deze Pilot is brede ervaring opgedaan met walstroom voor scheepvaart in het algemeen en walstroom voor binnenvaart in het bijzonder. Dit is toepasbaar op velerlei locaties waar luchtkwaliteitsnormen en ruimtelijke ontwikkeling in het geding zijn.

Zie ook deze gerelateerde projecten:
Walstroom Amsterdam
Roadmap Smart Shipping
Pleziervaart Amsterdam