fbpx
Met die vraag kwamen gemeente, havenbedrijf en de metropoolregio Rotterdam Den Haag bij EVConsult. Het personenvervoer over water in Rotterdam en omgeving moet slimmer, schoner en sterker. Deze afspraken gaan in per 1 januari 2022 en moeten een duurzame en schone vloot op de Maas opleveren. EVConsult werd gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen voor de laadlocaties voor deze e-schepen.

We keken naar een selectie van huidige en nieuw te ontwikkelen haltes voor de passagiersschepen. WE deden onderzoek naar ruimtelijke inpasbaarheid, mogelijkheid voor een forse netaansluiting en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Ons werk draagt daarmee bij aan vergroening van vervoer in het Rijnmondgebied, maar ook krijgt de regio een betaalbaar en realistisch aanbod van de vervoerders.