fbpx
Themastudie TSA 2.0
De gemeente Amsterdam heeft gezamenlijk met Liander een themastudie (TSA 2.0) uitgevoerd naar de veranderende energiebehoefte in Amsterdam in de komende decennia. Uit de eerste Thema Studie Elektriciteit was gebleken dat op het vlak van mobiliteit veel onduidelijk was over de ontwikkelingen en impact op het elektriciteitsnet richting 2050. We hebben daarom voor 10 mobiliteitssegmenten over weg, water en spoor vooruitzichten voor de elektriciteitsvraag tot 2050 in kaart gebracht. Onze aanpak bestond uit:
  • Het vergaren van informatie over huidige beleid en concrete beleidsplannen bij verschillende programmamanager
  • Het vertalen van deze plannen naar verwachte vraag naar elektriciteit verspreid over de stad, rekening houdend met meerdere ontwikkelingsscenario’s
  • Het identificeren van blinde vlekken voor de 10 verschillende mobiliteitssegmenten en deze met behulp van eigen analyses invullen
  • Het vertalen van de inzichten per mobiliteitssegment naar overkoepelende scenario’s voor de stad
  • In nauwe samenwerking en afstemming met netbeheerder Liander komen tot de toekomstige behoefte aan laadinfrastructuur en laadlocaties op wijk- en straatniveau.

Op deze manier is er met de kennis en ervaring vanuit EVConsult een integraal beeld gevormd over elektrische mobiliteit in de stad richting 2050.