fbpx
Waar in Nederland de transitie naar elektrisch vervoer al een tijdje in volle gang is, gaat er, dankzij nieuwe beleidsmaatregelen, ook in Vlaanderen de komende jaren veel gebeuren. Te beginnen met de stad Gent, die een Europese aanbesteding heeft gepubliceerd voor de uitbreiding van het aantal publieke laadpalen in de stad. EVConsult begeleidt Gent bij dit project.
Laurens van Mourik, consultant bij EVConsult, vertelt over het project en de aanbesteding.
Koploper elektrisch vervoer in Vlaanderen

“Gent is koploper op het gebied van elektrisch vervoer in Vlaanderen”, aldus Laurens. “Hier staan de meeste laadpunten per bewoner en Gent is ook het meest vooruitstrevend in elektrische deelmobiliteit. Deze koppositie willen ze graag behouden en daarom hebben ze ons gevraagd of wij hen wilden ondersteunen bij het versnellen van de transitie naar elektrisch vervoer.”

In gesprek met stakeholders

Allereerst werd een stakeholderparticipatie uitgevoerd. Laurens: “We zijn in gesprek gegaan met verschillende doelgroepen zoals de taximarkt, bewoners en grote bedrijven, en hebben hun gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Wat voor type laadinfrastructuur? Wat zijn voor hen belemmeringen om over te stappen op elektrisch vervoer? Wat verwachten ze op dit gebied van de stad? Dat soort vragen.”

Potentieel- en plankaarten

Naast de stakeholderparticipatie zijn verschillende beleidsmaatregelen tegen het licht gehouden en zijn gedetailleerde potentieel- en plankaarten opgesteld. “Hiermee wordt de verwachte laadbehoefte inzichtelijk gemaakt en zijn potentiële laadlocaties op parkeervakniveau op de kaart ingetekend”, vertelt Laurens. Dit alles leidde tot een laadvisie die is goedgekeurd door het College. Vervolgens heeft EVConsult samen met de stad Gent de aanbestedingsstukken voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk opgesteld.

Inschrijving aanbesteding geopend

Inmiddels is de aanbesteding geopend en kunnen partijen die de laadpalen willen leveren, installeren, onderhouden en exploiteren hierop inschrijven. Geïnteresseerde partijen vinden hier meer informatie over de aanbesteding. Vervolgens zal EVConsult samen met de stad Gent een selectie maken uit de ingediende inschrijvingen. Naast de aanbesteding voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk, wordt momenteel gewerkt aan een aanbesteding om het aantal laadpunten in de parkeergarages in Gent uit te breiden.

Andere steden

Gent is koploper op het gebied van elektrisch vervoer, maar andere Vlaamse steden blijven niet achter. Momenteel werkt EVConsult aan een opdracht voor de Vlaamse overheid om potentieelkaarten voor de andere Vlaamse centrumsteden op te stellen. Op basis van de verwachte groei van elektrische voertuigen, wordt op de kaarten inzicht gegeven in de benodigde laadinfrastructuur.