fbpx
De provincie Friesland gaat één nieuwe concessie voor laadinfrastructuur aanbesteden en wil daarom van elke gemeente weten wat de toekomstige behoefte aan laadpalen is. EVConsult brengt dat in opdracht van de provincie per gemeente in kaart met behulp van de tool EVMaps. Jan Bakker, specialist duurzaamheid van Heerenveen, heeft met de tool gewerkt: ‘We hebben snel een compleet inzicht verkregen. De tool heeft ons ook geholpen bij de interne discussies met aanpalende beleidsvelden.’

EVMaps genereert twee producten: een prognosekaart en, daaruit voortvloeiend, een plankaart. In de prognosekaart staat voor de betreffende gemeente vrij nauwkeurig de verwachte vraag naar laadpalen tot (in dit geval) 2023. Die voorspelling is gebaseerd op door EVConsult verzamelde data van de NAL en het CitySparkmodel, dat EVConsult samen met de TU Eindhoven heeft ontwikkeld.  De plankaart wordt verkregen door de prognosekaart aan te vullen met de al geplande, de gerealiseerde en de in voorbereiding zijnde laadinfrastructuur. Ook een GIS-kaart met het grondeigendom kan worden opgenomen. Een zeer belangrijke vraag is: wat zijn de plaatsingscriteria van de gemeente? Waar wil de gemeente de laadpalen wel en waar niet hebben, wat zijn de randvoorwaarden?

EVMaps

Interne discussie

Voor het verkrijgen van de (strategische) plankaart waren drie sessies nodig. De eerste voor het afstemmen van de prognosekaart. De tweede om de plaatsingscriteria scherp te krijgen en die in de prognosekaart te laden. Jan Bakker: ‘EVMaps bleek een handig instrument om met de aanpalende beleidsvelden de interne discussie over de plaatsingscriteria te voeren. Duurzaamheid, verkeer,  verkeersveiligheid en stedenbouw kijken ieder op hun eigen manier tegen dit vraagstuk aan. Met die disciplines hebben we een werkgroep samengesteld. Eerst zijn samen de eisen geformuleerd waaraan de locaties moeten voldoen. Zoals: alleen aan insteek parkeerhavens, alleen bij zijgevels zonder ramen en liefst op strategische locaties, waar woon- en winkelgebieden in elkaar overgaan. Vervolgens zijn bij het bepalen van de locaties ook zaken als verkeersdrukte, ruimtelijke eisen en stedenbouwkundige ontwikkelingen meegenomen.’

Helder overzicht

De derde sessie was een feedbacksessie om de laatste bijzonderheden en knelpunten op te halen. Het eindresultaat was een plankaart die een helder overzicht biedt van het huidige (en  geplande) aanbod en de toekomstige vraag naar laadinfrastructuur, inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden, per locatie, tot op straatniveau. ‘Bijkomend voordeel,’  aldus Bakker, ‘is dat je met dit complete overzicht snel antwoord kunt geven op vragen van bewoners of ondernemers als die zelf komen met een voorstel voor een locatie. Je kunt gemotiveerd toewijzen of afwijzen.’

Toekomst

Bakker kijkt terug op een snel en soepel proces. Hij is enthousiast over de tool, en dat is hij ook over zijn werk. Hij is ervan overtuigd dat elektrisch rijden een vlucht neemt en dat binnen een afzienbare tijd een streep gaat door voertuigen die met fossiele brandstoffen worden aangedreven. ‘Dat is voor alle gemeenten een flinke uitdaging. Maar mijn indruk is dat nog niet alle gemeenten zich bewust zijn van wat er op hen afkomt nu het aantal elektrische voertuigen in rap tempo toeneemt.’