fbpx
Recente cijfers van Gemeente Amsterdam laten de omvang van het Amsterdamse laadnetwerk in cijfers zien. In het eerste kwartaal van 2021 waren er maar liefst 4872 laadpunten in de stad en daarmee heeft Amsterdam het grootste stedelijke openbare laadnetwerk van de wereld. En er wordt goed gebruik gemaakt van de laadpunten die in de eerste drie maanden van 2021 totaal goed waren voor 319.263 laadsessies en 27.183.130 schone kilometers.

Goed op weg dus! Maar welke schaalsprong is nodig voor een volledig uitstootvrije stad in 2030? Hoeveel laadpunten zijn er nodig als alle personenauto’s, taxi’s, deelauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, OV-bussen, veren, en passagiersvaartuigen elektrisch zijn? Het antwoord op deze ogenschijnlijk simpele vraag is lastig vanwege de vele variabelen en veranderingen op het gebied van duurzame mobiliteit de komende jaren. Hier lag dan ook de uitdaging, die wij met veel passie en plezier zijn aangegaan.

Het doel

Een stip op de horizon in de vorm van goed onderbouwde en breed-gedragen prognoses voor alle type e-voertuigen. Daarin is de totale energiebehoefte en het benodigde aantal en typen laadpunten (privaat, semi-publiek, publiek en snelladen) meegenomen.

Aanpak

Op basis van onze kennis van de markt, de technologische ontwikkelingen, het huidig gebruik van het laadnetwerk en het evoluerend laadgedrag hebben wij gebruik gemaakt van een top-down aanpak voor elk van de verschillende segmenten:

  • Van het verwacht aantal elektrische voertuigen…
  • …en het gebruik van het laadnetwerk…
  • …naar het aantal laadsessies…
  • …en uiteindelijk het aantal laadpunten per laadtype en laadlocatie
Het resultaat

Het resultaat is een helder overzicht van het aantal laadpunten in Amsterdam in 2030, per voertuigtype, verdeeld in de verschillende laadtypen, en over de acht stadsdelen. Dit is onderdeel in het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 ‘Laad me’. Dit plan omschrijft hoe de gemeente deze schaalsprong aanpakt richting het uitstootvrij maken van het verkeer in de stad in 2030. Er is een zeer concreet en compleet beeld gegeven van het benodigd laadnetwerk voor 100% elektrisch vervoer over weg en water. U kunt het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 ‘Laad me’ en de gemaakte prognoses voor 2030 bekijken via deze link.