fbpx
‘Maar wacht eens… dat betekent dat dit busje ook elektrisch kan gaan rijden, toch?’ De verbazing was groot bij de wagenparkbeheerder. Want ja, ook dat laatste busje kon prima over naar een elektrische variant, terwijl het team dat in het busje reed dat niet mogelijk achtte. Steeds vaker blijkt dat de overstap naar elektrisch gewoon kan, en dat het vaak ook nog eens voordeliger uitpakt. Het is uiteraard wel handig en verstandig om een gestructureerde aanpak te volgen, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Dit 5-stappenplan geeft de handvatten die je nodig hebt.
Regelmatig krijgen we bij EVConsult de vraag van gemeenten of we advies kunnen uitbrengen over hoe zij de overstap kunnen maken naar een elektrisch wagenpark. De wens wordt gedreven vanuit de ambitie om klimaatneutraal te worden en een schone leefomgeving te realiseren voor burgers. Maar een overstap naar voertuigen zonder uitstoot heeft behoorlijk wat consequenties op de logistieke planning, de fysieke omgeving en het financiële plaatje. De heersende gedachte is vaak dat al deze aspecten negatief uitpakken, terwijl het tegenovergestelde steeds vaker het geval blijkt te zijn. Maar hoe ziet de route naar een succesvolle overstap er uit?
 1. Start met inzicht
  Door zoveel mogelijk inzicht te vergaren in je huidige wagenpark, kun je goed de vergelijking gaan maken met je toekomstige wagenpark. Van belang is het in ieder geval om inzicht te hebben in welke voertuigtypes je hebt, de kilometrages en de ritpatronen. Als je ook laadinfrastructuur wilt installeren, is het handig om ook inzichtelijk te hebben wat het verbruik is van je bestaande (of te bouwen) gebouwen en wat de capaciteit is van de huidige netaansluiting. De wagenparkbeheerder die opgelucht was dat ook dat laatste busje elektrisch kon gaan rijden, kwam hier alleen achter doordat ze de kilometrages van het voertuig boven water wist te krijgen.
 2. Betrek de eindgebruiker
  De overstap naar een elektrisch wagenpark heeft ook gevoelsmatig een behoorlijke impact op de gebruikers van de voertuigen. Om ervoor te zorgen dat de ambitie om zero emissie te rijden ook gevoeld wordt door de eindgebruiker, is het belangrijk om deze al aan het begin van het traject te betrekken. Door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren of door binnen de organisatie vragen te stellen over wensen en behoeften, kan al behoorlijk wat draagvlak gecreëerd worden. Ook is het handig om gebruikers alvast te laten ervaren hoe het is om elektrisch te rijden, door proefritjes te organiseren en hen ambassadeur van elektrisch rijden te maken.
 3. Maak een stappenplan
  De eerste stap in het verduurzamen van vervoer begint bij het verminderen van kilometers en het aantal benodigde voertuigen. Deelauto-concepten zijn hiervoor een mogelijke oplossing. Denk hierin goed na over de voertuigen (auto’s/fietsen), de doelgroep en het businessmodel. De tweede stap is pas de elektrificatie van de benodigde voertuigen. Bij voertuigen waar dit direct mogelijk is kunnen er harde eisen gesteld worden. Voor voertuigen waarvan dit nog niet het geval is, kan een ingroeimodel opgesteld worden om de vervanging in de komende jaren te realiseren.
 4. Laadinfrastructuur
  Laadinfrastructuur op eigen terrein vraagt weliswaar een investering, door de lage energieprijs vergeleken met publiek of thuisladen is de terugverdientijd kort en het besparingspotentieel hoog. Zo is laden op eigen terrein al mogelijk vanaf €0.07 per kWh, terwijl publiek laden al gauw €0,21 per kWh kost. Het is daarom altijd aan te raden direct eigen laadinfrastructuur te realiseren. Door hier vervolgens software aan te koppelen die het laadvermogen tussen verschillende voertuigen kan balanceren, kun je optimaal gebruik maken van je beschikbare laadcapaciteit, de investering in een zwaardere netaansluiting voorkomen en tegelijkertijd het net ontlasten.
 5. Ga op avontuur, begin vandaag!
  Elektrisch gaan rijden betekent een kans om niet alleen te verduurzamen maar ook je organisatie efficiënter en beheersbaarder te maken. Zie de weg naar jouw doel om zero emissie te gaan rijden als een avontuur en begin vandaag met je eerste onderzoek. Stel vragen, zoek naar feiten en vraag hulp waar nodig. Want er zullen een hoop vraagstukken langs komen waar je het antwoord niet op weet. Mocht dat nodig zijn, dan helpen wij daar natuurlijk graag bij. Maar vooral: enjoy the ride.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.