fbpx
Groningen en Drenthe willen snel naar een elektrische economie – met name in het noorden worden fossiele brandstoffen met prioriteit vervangen voor (waterstof)elektrisch. Dat roept nieuwe vragen op. Als er straks duizenden voertuigen in de provincies staan te laden, kan je die dan ook gebruiken om de brede energietransitie te versnellen? Als je auto’s kan ontladen op de momenten dat er te weinig duurzame energie is, komt een balans tussen vraag en aanbod dichterbij! Personenauto’s staan gemiddeld 23 uur per dag stil, dus als de voertuigen niet ingezet worden gebruik je ze voor je huis of kantoor! Deze zogenaamde V2G-technologie is al op de markt en wordt steeds betaalbaarder voor consumenten en bedrijven, zoals in januari 2020 te zien was op de V2X conference in Rotterdam.

Omdat de provincies met netbedrijf Enexis (Enpuls) een netwerk openbare laadpalen laten exploiteren leek dat de geijkte plek om het te onderzoeken. Ze vroegen EVConsult haalbare V2G-projecten te definiëren voor het Innovatiefonds openbaar opladen. Daarnaast moest het waarde toevoegen aan de stand van het onderzoek en de toepassing van V2G.

Onze technische, economische en beleidsmatige expertise op het gebied van V2G bracht twee projectvarianten voort. Inmiddels is het eerste project gestart, opgezet door een regionaal energiebedrijf dat met deelauto’s wil gaan terugleveren. Een bijkomstigheid van ons werk is dat de provincies en netbedrijf veel kennis hebben opgedaan over de werking van V2X en business cases. Betrokkenen weten nu wat wel en niet werkt in deze compleet nieuwe sector van energie-teruglevering door voertuigen.

Ontladen van voertuigen: versneller van de energietransitie?