fbpx
EVConsult werkt sinds 2009 aan de uitrol van fysieke laadlocaties, waar verschillende doelgroepen mobiliteit (voer- en vaartuigen) samenkomen. Met VITO ontwikkelden we in Antwerpen een energie- en mobiliteitshub “HUME”, met laadpunten voor verschillende modaliteiten, voor deelvervoer en de opslag- en opwek van energie.

Met potentiële gebruikers en exploitanten werkten we de deelaspecten van een hub uit. De focus van deze workshops lag op de gebieden autonoom vervoer, deelauto’s, opwekking/opslag/teruglevering van energie, organisatorische & juridische aspecten en integratie.

E-hub Antwerpen – HUME