fbpx
De afspraken die zijn vastgelegd in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn aanleiding voor Nederlandse gemeenten om integraal beleid op te stellen om zo aan de groeiende laadbehoefte te kunnen voldoen. Maar hoe pakken onze zuiderburen dit aan? In Belgische steden is ook een grote toename van elektrische voertuigen voorzien. De stad Gent heeft EVConsult gevraagd om een laadadvies op te stellen, zodat de komende jaren een toekomstbestendig laadnetwerk uitgerold kan worden.

In dit project werken we samen met het mobiliteitsadvieskantoor Traject en met databureau GIM aan:

  1. Het uitvoeren van een stakeholderparticipatie,
  2. Het opstellen van gedetailleerde prognose- en plankaarten,
  3. Het opstellen van een laadvisie voor de stad Gent.

Specifieke doelgroepen in de stad zoals aanbieders deelmobiliteit, de taximarkt en vlooteigenaren, eigenaren van bedrijventerreinen, exploitanten van laadinfrastructuur en de netbeheerder worden via de stakeholderparticipatie nadrukkelijk in het project betrokken.

Parallel worden gedetailleerde prognoses en plankaartenkaarten opgesteld. Zo worden de verwachte laadbehoefte én de potentiële locaties van publieke laadpunten inzichtelijk gemaakt.

De resultaten uit de stakeholderparticipatie en uit de prognosekaarten vormen de basis voor een integrale laadvisie van de stad Gent, gericht op alle modaliteiten. Hiermee kan worden gewerkt aan de uitrol van het laadnetwerk van reguliere en snelladers in de stad, zodat aan de groeiende laadbehoefte van zowel bewoners, bezoekers, forenzen als van ondernemers kan worden voldaan.