fbpx
In opdracht van Haven Amsterdam heeft Roland Steinmetz van EVConsult in 2007 het projectmanagement gevoerd van de haalbaarheidsstudie walstroom voor binnenvaart en cruiseschepen. Schepen halen stroom van het elektriciteitsnet via een aansluitpunt op de kade.

Doel van de haalbaarheidsstudies is het onderbouwen voor welke schepen walstroom het meeste effect heeft. Dit is uitgevoerd door het afzetten van de kosten tegen de milieukundige baten op het gebied van luchtkwaliteit. In deze afweging is ook het draagvlak onder de gebruikers meegenomen. Naar aanleiding van de eerste haalbaarheidsstudie is besloten het aantal aansluitingen voor binnenvaart uit te breiden. Roland heeft Haven Amsterdam geadviseerd hoe de aanleg van deze aansluitpunten het beste aanbesteed kan worden. Deze aanbesteding is ook door Roland voorbereid.

Zie ook deze gerelateerde projecten:
Walstroom binnenvaart Rotterdam
Roadmap Smart Shipping
Pleziervaart Amsterdam