fbpx
In opdracht van de provincie Gelderland heeft EVConsult de (on)mogelijkheden geanalyseerd voor het enerzijds realiseren en anderzijds stimuleren van snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs provinciale wegen en op provinciale gronden.

Hiervoor zijn allereerst potentiële snellaadlocaties in kaart gebracht ten behoeve van een dekkend laadnetwerk. Vervolgens zijn de mogelijke rollen van de provincie Gelderland en de door haar mogelijk te nemen maatregelen om laadinfrastructuur te realiseren, faciliteren of stimuleren omschreven. Op basis van dit onderzoek zal de provincie een dekkend laadnetwerk realiseren wat opschaalbaar en in lijn met het tankstationbeleid is.