fbpx
De gemeente Almere realiseert laadpunten in de openbare ruimte en wilde haar strategie hierbij herijken. EVConsult ondersteunde bij het realiseren van een nieuwe afgestemde aanpak waarin de gemeente meer zeggenschap zou krijgen. Dit moest ertoe leiden dat de gemeente laadpunten op een financieel aantrekkelijke manier kan realiseren en ruimte wordt gelaten aan initiatieven vanuit de markt en vanuit bewoners.

In workshops kwamen de meest toegepaste marktmodellen voor de realisatie van laadinfrastructuur aan de orde. Elk marktmodel of variant ervan heeft een specifieke invulling en verschilt bijvoorbeeld op het gebied van contracttermijn, business case en rolverdeling. De interne projectgroep bestond uit collega’s vanuit disciplines als duurzaamheid, stedenbouw en verkeer, stadsbeheer, vergunning, toezicht en handhaving en gebiedsadviseurs. Innovaties kregen een plek in de strategie, zoals integratie met bestaande energie-aansluitingen in de stad, ruimte creëren bewoners en bedrijveninitiatieven, en verbeteringen in tariefstelling en exploitatiemodel. Resultaat was een afgestemd Collegevoorstel met een nieuwe strategie voor laadinfrastructuur-uitrol voor Almere.