fbpx
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wilde laadinfrastructuur ter beschikking stellen aan alle aangesloten gemeenten. Voor de uitrol en exploitatie van openbare laadpunten waren grofweg 3 contractmodellen in de regio beschikbaar, waar in verschillende vormen al ervaring was opgedaan bij gemeenten in de regio.

In samenwerking met deze gemeenten werden voor het zogenaamde vergunning-, concessie- en opdrachtmodel proposities uitgewerkt. Met voor- en nadelen op een rij konden gemeenten beargumenteerd een keuze maken. Criteria waren onder meer financiële parameters, gemeentelijke invloed op de exploitant en locatiekeuze en de laadtariefstelling voor de elektrisch rijder. Tijdens het contracteringstraject adviseerde EVConsult bovendien over de governance van het contract, onderling tussen gemeenten en richting de laadpaalexploitant. Resultaat was een samenwerkingsverband van gemeenten met afgestemde contractvoorwaarden, inclusief onderlinge financiële en organisatorische voorwaarden.