fbpx
Strategische kaarten

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil een effectief openbaar laadnetwerk uitrollen, door gebruik  te maken van een proactieve en planmatige aanpak met strategische kaarten. In overleg met gemeentelijke beleidsmedewerkers en in afstemming met de netbeheerder zijn deze plankaarten opgesteld. De plankaarten houden rekening met de verwachte groei van het aantal elektrische voertuigen tot en met 2025. Daarnaast houden de kaarten rekening met de vraag of de locatie geschikt is en de ligging van het elektriciteitsnet. In de plankaart staat aangegeven waar openbare laadpunten zich bevinden, door in te spelen op deze plankaarten kan een dekkend en efficiënt laadnetwerk ontwikkeld worden voor in de toekomst.

Communicatieaanpak

Daarnaast heeft EVConsult een effectieve communicatieaanpak voorbereid om de bewoners van deze locaties in te lichten, middels een presentatie, en een openbare online viewer van de plankaart. Voor de wijk Klapwijk is specifiek gekeken welke kansen er zijn voor elektrisch vervoer in de geplande herontwikkeling (het openbreken en herinrichten van de straten), en hoe dit concreet opgepakt kan worden in de vorm van een plan van aanpak. Ter ondersteuning is voor Klapwijk een aparte online plankaart tool geleverd. Waarin met innovatieve laadoplossingen zoals laadpleinen geëxperimenteerd kan worden.

Benefits

Op deze manier heeft EVConsult ervoor gezorgd dat de gemeente een concreet plan heeft liggen voor openbare laadlocaties. Dit plan wordt voortgezet doormiddel van een collectief verkeersbesluit voor de hele gemeente.