fbpx
De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB hebben EVConsult gevraagd een validerend onderzoek uit te voeren om te bepalen welke systeemkeuze op korte termijn geïmplementeerd kan worden, zodat stapsgewijs naar zero-emissie busvervoer kan worden toegewerkt in 2025.

EVConsult heeft een validatie uitgevoerd op de gemaakte systeemkeuze en de waardering van de afwegingscriteria door middel van deskresearch en diepte-interviews met deskundigen. Op basis van een technische-, TCO- en multicriteria-analyse heeft EVConsult de systeemkeuze gevalideerd. Onze validatie en aanbevelingen maakten een belangrijk deel uit van het rapport dat ter voorbereiding van een formeel bestuurlijk besluit tot de introductie van een eerste serie uitstootvrije bussen is ingediend.

Het eindproduct was een advies dat gedeeld is met de gemeenteraad en het bestuur van GVB en de Vervoerregio Amsterdam.