fbpx
Onderzoek voor NKL
De laadprijzen voor elektrische auto’s zijn onvoldoende transparant. Daarom heeft NKL EVConsult en CE Delft gevraagd een onderzoek uit te voeren en een opzet te maken voor een implementatieplan voor prijstransparantie in de laadmarkt.
Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal elementen:

  1. Het vastleggen van een eenduidige definitie van prijstransparantie,
  2. Het vaststellen van regels en criteria voor de implementatie, de technische, juridische, en contractuele basis van deze regels en criteria;
  3. Het identificeren van knelpunten in het huidig systeem, met concrete oplossingen en benodigde acties voor implementatie ervan;
  4. Een voorstel voor een periodieke onafhankelijke markttoets naar het voldoen aan prijstransparantie
 Aanpak en oplossing

Op basis van een marktanalyse is de definitie van prijstransparantie en de wijze van governance in andere sectoren geanalyseerd. Ook is de relevante wet- en regelgeving en de huidige mate van prijstransparantie in de EV-sector onder de loep genomen.

Door interviews met experts en met belangrijke stakeholders in de EV-sector is een duidelijk beeld ontstaan van de huidige laadmarkt. Vervolgens zijn knelpunten in kaart gebracht en zijn oplossingen uitgewerkt om tot  prijstransparantie te komen.

Bouwstenen

Op basis van het onderzoek hebben we een zestal bouwstenen gedefinieerd die bijdragen aan prijstransparantie in de laadmarkt:

  1. De definitie van prijstransparantie gezamenlijk, openbaar en breder omarmen
  2. De verantwoordelijkheden van alle actoren in de markt vastleggen in een handboek
  3. Wettelijke afspraken nakomen
  4. Handhaven van gemaakte (wettelijke) afspraken
  5. Instellen van een klachtenloket
  6. Jaarlijkse benchmark initiëren
Benefits

Deze bouwstenen vormen de basis om tot prijstransparantie te komen. De aanbevelingen zijn overgenomen door de NAL-stuurgroep en middels een persbericht gedeeld. Het onderzoek en het implementatieplan met de aanbevelingen wordt breed gedragen door verschillende betrokken partijen. Hierdoor is een solide basis gelegd om in de nabije toekomst op alle laadpunten transparant om te gaan met de laadtarieven.

Link naar onderzoeksrapport