fbpx
EVConsult heeft de Provincie Utrecht ondersteund met een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor de opschaling van elektrisch busvervoer in de stadsregio Utrecht met enkele honderden e-bussen tot 2023. EVConsult hanteert hierbij haar ‘3-lagenmodel’ met een analyse van inpassing van de e-bussen en laadinfrastructuur in:
  1. Vervoersvraag;
  2. Ruimtelijke ordening;
  3. Elektriciteitsnet.

Het onderzoek helpt de Provincie Utrecht om samen met andere stakeholders strategische keuzes te maken inzake de e-bus laadinfrastructuur in de provincie Utrecht. In dit project hebben we o.a. bouwstenen ontwikkeld die bepalend zijn voor de vraag of elektrificatie van een lijn of omloop technisch en operationeel haalbaar is. Hiermee heeft EVConsult de Provincie Utrecht geholpen met de vervangingsopgave van het buswagenpark, waarmee opschaling van het aantal ZE-bussen en het vervolgtraject t.b.v. de nieuwe busstalling op een verantwoorde wijze kan worden gefaciliteerd.