fbpx
Het Rijksvastgoedbedrijf is als beheerder verantwoordelijk voor alle gebouwen van het Rijk en daarmee ook voor de realisatie van laadpunten. Het programmateam laadpunten is aangesteld om de ambities van het Rijk (in 2020 20% elektrisch) op het gebied van elektrisch te accommoderen, met een uniforme, gebruiksvriendelijke en schaalbare laadoplossing. EVConsult heeft het programmateam hierin geadviseerd in twee fases.
  • Fase 1: strategische voorbereidingen. EVConsult heeft tijdens de eerste fase een rapport voorbereid en verschillende presentaties en workshops georganiseerd met als doel om te komen tot strategische afwegingen. Hierdoor heeft het programmateam belangrijke afwegingen kunnen maken over de groeiprognoses, de installatietechnische mogelijkheden, de beschikbare functionaliteiten om gebruikersgemak te vermogen, de mogelijkheden op het gebied van slim laden, de business case en de rolverdeling tussen de verschillende afdelingen binnen het Rijk en verschillende marktpartijen.
  • Fase 2: aanbesteding. EVConsult heeft tijdens de tweede fase het programmateam geholpen bij de totstandkoming van de aanbestedingsdocumentatie en de beoordeling en selectie. EVConsult heeft de wensen vanuit het programmateam en andere belanghebbenden van het Rijk vertaald naar heldere prestatie-eisen. Op basis hiervan komt in de toekomst op elke locatie een schaalbare, uniforme en gebruiksvriendelijke laadopstelling.

EVConsult heeft het Rijksvastgoedbedrijf hiermee geholpen met het vormgeven van een van de grootste aanbesteding van private laadpunten tot nu toe. De complexe structuur van het Rijk en de inpassing van uniforme gebruiksvriendelijke laadpunten hierin vormde een unieke uitdaging. Op basis van de aanbesteding worden de komende vier jaar circa 2.000 laadpunten gerealiseerd op circa 200 locaties van het Rijk.