fbpx
MRA-E organiseert ten behoeve van gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland een Europese aanbesteding. MRA-E heeft de hulp van EVConsult ingeschakeld om de rol van tendermanager voor deze aanbesteding te vervullen.

De volgende fases zijn doorlopen om de aanbesteding zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van MRA-E en een geschikte marktpartij te contracteren:

  • Gedurende zes werksessies met MRA-E werd de vaststelling van de scope en marktbenaderingsstrategie besproken.
  • De perceptie van stakeholders werd meegenomen door:
  1. een survey aan gemeenten
  2. een marktconsultatie (schriftelijk en mondeling) aan marktpartijen
  3. gesprekken met netbeheerders en E-laad
  4. een gesprek met VER om de wensen van de elektrisch rijder te verscherpen.

Uniek aan deze aanbesteding is de verruiming van de scope door naast de vraag gestuurde laadpalen, ook strategische laadpalen en laadpleinen op te nemen. Tevens is er veel focus op één arbeidsgang, inclusief plaatsing, installatie en inrichting van het parkeervak door één partij. Bovendien staat prijstransparantie voor de elektrisch rijder hoog in het vaandel en wordt er nagestreefd dat de exploitant een actieve rol op zich neemt om de laaddienstverlener in deze transparantie mee te nemen. Als laatste wordt de integratie van data aangescherpt en aangevuld binnen de nieuwe concessie. Om een geschikte marktpartij te vinden heeft EVConsult:

  • De aanbestedingsdocumenten opgesteld: een leidraad, programma van eisen inclusief bijlagen en een overeenkomst.
  • Een marktbenadering inclusief nota’s van inlichtingen, georganiseerd.

Het resultaat van de marktbenadering is een selectie van een geschikte aanbieder en de succesvolle gunning van het contract. EVConsult heeft een succesvolle rol gespeeld in de procedure bij aanbestedingen van MRA-Elektrisch.