fbpx
Grote vloten van overheden zijn een grote aanjager van verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Maar hoe doe je dat? En hoe deel je die ervaringen onderling op een leuke manier? Met die vraag kwam het inkoopplatform PIANOo bij EVConsult. Met het leernetwerk duurzame mobiliteit wil PIANOo publieke organisaties helpen met het duurzaam aanbesteden van vervoer.

EVConsult heeft het eerste jaar van leernetwerk duurzame mobiliteit voor PIANOo ingericht. Feiten en fictie kwamen aan de oppervlakte in vier bijeenkomsten binnen twee hoofdthema’s: dienstvoertuigen en doelgroepenvervoer. Deelnemers van gemeenten, provincies en rijk deelden knelpunten voor het duurzaam aanbesteden met elkaar. Inspirerende sprekers kwamen met praktische oplossingen die echt werken.

TCO-Tool Dienstvoertuigen

TCO-Tool Doelgroepenvervoer

EVConsult heeft daarnaast ook een TCO-tool ontwikkeld zodat publieke organisaties de haalbaarheid, impact en kosten van de overgang naar elektrische voertuigen gemakkelijk in kaart kunnen brengen. Met de input uit de bijeenkomsten en tools kunnen medewerkers van publieke organisaties draagvlak creëren binnen hun eigen organisatie en gericht aan de slag met het aanbesteden van zero emissie (elektrisch) vervoer.

Meer weten over hoe wij doelgroepenvervoer helpen verduurzamen, zie Contractvervoer kan duurzamer! & Verduurzaming doelgroepenvervoer in Limburg – Omnibuzz

Praktische handvaten voor versnelde verduurzaming  van een grote vloot