fbpx
De gemeente Amsterdam is vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en elektrisch vervoer. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en e-rijders te faciliteren worden publieke laadpunten in de stad gerealiseerd. In dit kader wil de gemeente laadpunten in parkeergarages realiseren om voorbereid te zijn op de toekomstige groei van elektrisch vervoer en laden in deze voorzieningen te faciliteren. Zo gaat de gemeente in de nieuw te bouwen Singelgrachtgarage (capaciteit: 800 parkeerplaatsen; oplevering uiterlijk 2023) minimaal 10% van de parkeerplaatsen voorzien van een operationeel laadpunt. Daarnaast wordt de garage voorbereid op een verdere uitbreiding van het aantal laadpunten naar 100%.
Nu of straks investeren in laadinfrastructuur?

De strategische keuze die hierbij gemaakt moet worden is of er nu (middels de aanbesteding) of in de toekomst geïnvesteerd wordt in deze verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur. Hierbij wil de gemeente rekening houden met de verwachte groei van EV en andere factoren en kansen die invloed hebben op de behoefte aan laadpunten in de Singelgrachtgarage, zoals het opheffen van parkeerplaatsen in de buurt Noord Jordaan en Frederik Hendrikbuurt die één op één worden vervangen door parkeerplaatsen in de garage.

Onze aanpak

EVConsult heeft eerst het groeiscenario van elektrisch vervoer in zowel Nederland als Amsterdam bepaald. Op basis van dit groeiscenario hebben we laadinfra-varianten opgesteld voor de nieuw te bouwen Singelgrachtgarage. Na het ontwerpen en doorrekenen van de technische uitvoering door Vebe B.V. (onze samenwerkingspartner), hebben we varianten afgewogen en ons advies geformuleerd.

Flexibele oplossing voor de toekomst

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de Singelgrachtgarage bij oplevering voorzien dient te zijn van meer dan 10% operationele laadpunten om voorbereid te zijn op de groei van elektrisch vervoer. Uitgaande van een gemiddeld groeiscenario dient in 2025 al ca. 15% van de parkeerplaatsen voorzien te zijn van een laadpunt. De uiteindelijke keuze voor het daadwerkelijke aantal te realiseren laadpunten en een bepaalde laadvariant zal in de praktijk afhangen van de mate van gebruiksgemak enerzijds en de kosten anderzijds. Tot slot spelen beleidskeuzes van de gemeente en (het moment van) de invoering van dit beleid een belangrijke rol. Indien bijvoorbeeld wordt gekozen voor een volledig uitstootvrije stad in 2025, heeft dit gevolgen voor het benodigd aantal laadpunten in de garage. In dit geval kan versneld worden opgeschaald tot 100% laadpunten en bezetting, waarmee ook de investeringskosten naar voren worden gehaald.