fbpx
De Gemeente Amsterdam heeft de doelstelling haar volledige wagenpark te verduurzamen om te voldoen aan de doelstelling zero emissie Amsterdam 2025. Deze doelstelling wil de gemeente bereiken door de inzet van batterij- ofwel waterstof-elektrische voertuigen.

EVConsult heeft voor de voertuigcategorie “speciale voertuigen” (reinigingsvoertuigen, sleepwagens, spoelmachines, veegwagens, pick-ups, strooiwagens, etc.) een marktscan gedaan van de beschikbare zero emissie alternatieven en wat de daarmee gepaard gaande potentiële CO2, NOx en fijnstof-reductie is. Tevens is er een Total Cost of Ownership (TCO) berekening gemaakt voor de overstap naar zero emissie. Voor sommige categorieën is er nu al een positieve TCO, voor andere voertuigklassen wordt dit in 2025 – 2030 verwacht. Dit project diende als voorbereiding op een toekomstige aanbesteding met als doel de verduurzaming van het complete wagenpark.