fbpx
EVConsult begeleidt de gemeente Rotterdam en de MRDH (23 gemeenten) in het opstellen van een marktbenadering voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur. 16 gemeenten in de regio hebben zich aangesloten bij deze aanbesteding van 1800 openbare oplaadobjecten. EVConsult coördineert de regionale afstemming en draagt zorg voor de inhoudelijke en juridische aspecten van de aanbesteding.

Door middel van marktconsultaties en nauwe samenwerking met netbeheerders en kennisinstellingen zijn de laatste ontwikkelingen op gebied van laadinfrastructuur, smart-charging en betaaltechnieken in de marktbenadering opgenomen. Daarnaast is er als onderdeel van de aanbesteding voor de gemeente Rotterdam een situeringsplan voor publieke laadinfrastructuur opgesteld. Dit situeringsplan geeft een prognose voor het aantal noodzakelijke oplaadobjecten en de mogelijke locatie van deze objecten.