fbpx
De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben de ambitie om op 1 januari 2030 de transitie naar emissievrij vervoer te hebben voltooid. De komende jaren staan de drie provincies voor de opgave om drie openbaar vervoer concessies aan te besteden, te beginnen met de concessie IJssel-Vecht waar ze de inzet van elektrische bussen willen stimuleren. De provincie heeft daarvoor potentiele laadlocaties in kaart gebracht voor het laden van deze elektrische bussen, maar de haalbaarheid van deze potentiele laadlocaties was nog onvoldoende bekend. EVConsult heeft deze potentiele laadlocaties geanalyseerd op:
  1. Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid
  2. Technische inpasbaarheid
  3. Haalbaarheid realisatie netaansluiting

In deze analyse is de input van verschillende stakeholders zoals gemeenten en de netbeheerders meegenomen. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor de provincie om potentiële laadlocaties te selecteren die aan het bestek kunnen worden toegevoegd.