fbpx
De groei van elektrische mobiliteit heeft impact op het elektriciteitsnet. De elektriciteitsvraag van elektrische auto’s valt zonder ingrepen veelal samen met bestaande piekbelastingen op het laagspanningsnet. Dit probleem kan deels worden voorkomen door slim laden te faciliteren. De rol van de netbeheerder hierin is complex en vraagt om een strategie die rekening houdt met marktontwikkelingen en gebruikersgedrag. Ter voorbereiding op de uitwerking hiervan, vroeg Enexis advies aan EVConsult.

Door de structuur die EVConsult wist aan te brengen en de lessen uit toonaangevende pilots die wereldwijd zijn uitgevoerd, ontstond een helder overzicht van mogelijke modellen voor slim laden. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan relevante marktontwikkelingen en onzekerheden in de markt voor elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. Op basis hiervan kon de werkgroep komen tot een voorstel voor een Enexis-brede aanpak. EVConsult vatte deze aanpak in een heldere en goed onderbouwde notitie.

Met hulp van de onderbouwing door EVConsult werkt Enexis ondertussen aan een Roadmap Slim Laden, een uitwerking van de strategie voor slim laden en maatregelen ter implementatie. Roland Steinmetz, eigenaar van EVConsult zegt hierover: ’’Met de Roadmap Slim Laden zet Enexis een belangrijke stap in het kunnen voorkomen van problematische piekbelastingen met slim laden’’.