fbpx
‘In sommige net opgeleverde wijken gaat in de eerste maand de straat alweer open om laadinfrastructuur te realiseren’, aldus Roland Steinmetz van EVConsult. Dat is kostbaar, zorgt voor overlast en is inefficiënt. ‘En dat, terwijl er voor gemeenten voldoende mogelijkheden zijn om in te spelen op de toekomstige vraag naar laadinfrastructuur.’ In opdracht van MRA-Elektrisch heeft EVConsult een stappenplan voor EV-READY gebiedsontwikkeling opgesteld, waarmee gemeenten bij de (her)ontwikkeling van een gebied van meet af aan rekening kunnen houden met de laadbehoefte.

In Nederland rijden op dit moment ruim 140.000 elektrische personenauto’s. De aantallen nemen de komende jaren sterk toe, en vanaf 2030 – in overeenstemming met het regeringsbeleid – is elke nieuw verkochte auto elektrisch. Dat betekent dat er heel wat laadpalen bij geplaatst moeten worden om aan de laadvraag van al die elektrische auto’s te voldoen. Voor stakeholders als gemeenten, projectontwikkelaars en netbeheerders ligt er een kans. Zij kunnen bij gebiedsontwikkeling en nieuwbouw al rekening houden met de laadinfrastructuur waar straks zeker vraag naar is. Maar hoe pak je dat slim aan? Hoe realiseer je een duurzame wijk met elektrisch vervoer?

Overhandiging elektrisch vervoer in gebiedsontwikkeling Steinmetz Linnenkamp

Tijdens het evenement EV-READY van 14 maart werden deze vragen beantwoord en overhandigde Roland Steinmetz (directeur EVConsult) de handleiding Laadinfrastructuur elektrisch vervoer bij gebiedsontwikkeling – een stappenplan voor gemeenten aan Maarten Linnenkamp (projectmanager MRA-Elektrisch). Bekijk hier een impressie van EV-READY.

Aan de slag

De belangrijkste boodschap? Ga mee met deze ontwikkelingen en maak een aanpak laadinfrastructuur voor gebiedsontwikkeling!

  • Bespaar kosten door nieuwbouwwijken en wijken in herontwikkeling EV-READY aan te leggen. Dit betekent niet dat de wijk direct vol geplaatst wordt met laadpalen, maar wel dat van tevoren slim nagedacht wordt over logische locaties voor laadpalen. Zo kan er bij de inrichting van het gebied en de ondergrondse infrastructuur rekening mee gehouden worden. Dit voorkomt dat de straat opengebroken hoeft te worden wanneer de laadpaal geplaatst wordt en dat het plaatsingsproces van de laadpaal versneld wordt omdat de infrastructuur al aanwezig is.
  • Zorg dat de netten goed uitgerust zijn op toekomstige ontwikkelingen. De laadvraag blijft toenemen, net als dat door warmtepompen en zonnepanelen in de wijk de druk op het elektriciteitsnet toeneemt. Dit betekent een verhoogde benodigde capaciteit van de netten. Wel zo handig als het gelegde net in nieuwbouwijken voldoende zwaar is om met deze ontwikkelingen mee te gaan.
  • Zorg dat niet alle laadpalen in de openbare ruimte komen, maar houd het straatbeeld overzichtelijk. Creëer inzicht in de te verwachten laadbehoefte, verdeling publiek/privaat en beoogde locaties in het te ontwikkelen gebied. Deze afweging verschilt per gebiedstype en verschillende type laadoplossingen kunnen ingezet worden om zo efficiënt mogelijk aan de laadvraag te voldoen, rekening houdend met de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan de keuze tussen laadpalen, laadpleinen en snelladers.

Het is dus van belang dat laadinfrastructuur wordt meegenomen in gebiedsontwikkeling. Maar hoe kunnen gemeenten dit op een gestructureerde manier aanpakken en implementeren? De gemeente heeft hier meerdere instrumenten voor, denk bijvoorbeeld aan een standaard tekst voor in het Programma van Eisen binnen een aanbesteding van het nieuwe gebied, een standaardrichtlijn voor laadinfrastructuur openbare ruimte en een EV-ready eis in het parkeerbeleid. Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van eisen die een gemeente op kan stellen met betrekking tot het aantal benodigde laadpunten en de voorbereiding (door het aanleggen van de nodige buizen) op toekomstige benodigde laadinfra.

Contact

Al met al, raden wij gemeenten aan om tijdens gebiedsontwikkeling de elektrische rijder van vandaag en morgen te faciliteren. Meer weten? Download dan hier de handleiding en neem gerust contact met ons op.