fbpx
De markt van gecontracteerd taxivervoer is ongeveer even groot als het hele openbaar vervoer in Nederland. Doelgroepenvervoer is bovendien goed in te plannen en de ritten zijn vaak niet lang. Genoeg reden om met de sector voorop te lopen in de verduurzaming!

Dat een taxivloot goed te verduurzamen is had PlusOV ook in de gaten. Deze organisatie besteedt het doelgroepenvervoer aan in de regio Apeldoorn en omgeving. In navolging van onder meer Verduurzaming doelgroepenvervoer in Limburg – Omnibuzz vroegen zij EVConsult om sturing op de elektrificatie van de regionale vloot. EVConsult heeft met PlusOV in 3 stappen toegewerkt naar een resultaat:

Met PlusOV in 3 stappen naar groen vervoer

Stap 1: haalbaarheid bepalen
Met een analyse van de rit- en voertuiggegevens en laadpatronen en -locaties bepaal je de haalbaarheid van verduurzaming in de specifieke vloot en het specifiek gebied waar de voertuigen gaan rijden. Hierbij wordt naar ruimtelijke, financiële en technische zaken gekeken. Een marktscan geeft daarnaast inzicht in welke zero emissie alternatieven aansluiten bij de rit- en vervoersgegevens.
Stap 2: stel duurzaamheidsscenario’s op
De verduurzamingsdoelstellingen in het beleid van de betrokken gemeenten zijn hierbij leidend. Hoeveel prioriteit heeft vergroening? Heeft men er geld voor over? Ook bekijken we hoe deze scenario’s juridisch in een aanbesteding kunnen worden gegoten.
Stap 3: strak contractbeheer op de keuze van de vervoerder
Stuur in de uitvraag op de groene variant door hier punten aan toe te kennen. PlusOV en EVConsult lieten vervoerders zelf kiezen voor een  verduurzamingsscenario. De vervoerders moeten zich vervolgens ook aan dit scenario gaan houden. Belangrijk is dat de contractbeheerder vervolgens ook handhaaft op dit plan zodat binnen het vastgestelde aantal jaar de vloot daadwerkelijk verduurzaamd is.