fbpx
EVConsult heeft op verzoek van het Ministerie van IenW een expert geleverd als lid van de adviescommissie ‘Routeradar Brandstofvisie’. De adviescommissie had de opdracht om een advies uit te brengen over de voortgang en monitoringssystematiek van de nationale Brandstofvisie. EVConsult heeft dit gedaan voor het brandstofspoor elektrisch vervoer.