fbpx
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken bij het uitvoeren van het programma Elektrisch Vervoer. Daarvoor volgt RVO.nl de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onderdeel hiervan is de rapportage aan het ministerie van Economische Zaken en het Formule E-Team om de verzilvering van het verdienpotentieel elektrisch vervoer in Nederland in kaart te brengen. De rapportage is een combinatie van economische cijfers uit de markt over het aantal arbeidsplaatsen, de productie en de omzet en duiding van de ontwikkelingen door leden van het Formule E-Team en verschillende bedrijven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Rebel, de Hogeschool van Amsterdam en EVConsult gevraagd om de rapportage 2017 op te stellen. Het rapport betreft een actualisatie van het rapport in 2015, in de volgende onderdelen:

  • Ontwikkelingen van de sector elektrisch vervoer
  • Ontwikkelingen van de verschillende marktclusters
  • Overzicht van het onderwijs op het gebied van elektrisch vervoer
  • Beleidsregelingen en octrooien
  • Internationale ontwikkelingen
  • Analyse van de opvallende ontwikkelingen

EVConsult heeft samen met Rebel en de HvA de ontwikkelingen in de markt verzameld en geïnterpreteerd aan de hand van diepte-interviews met de leden van het Formule E-Team. Ten opzichte van eerdere rapportages is er onder andere meer nadruk komen te liggen op voorbeelden van innovaties en bedrijven, die de ontwikkelingen in de markt illustreren. Het rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer is in december 2017 door Sientje van Veldhoven, staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer.