fbpx
De Vlaamse overheid werkt aan de uitwerking van het Vlaams actieplan ‘Clean Power for Transport’. Om te komen tot effectieve maatregelen voor het stimuleren van schone voertuigen heeft de overheid een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke EMI maatregelen of ‘Easy Mobility Incentives’ en naar draagvlak onder stakeholders in Vlaanderen.

Onze oplossing

EVConsult heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, AVERE en Idea Consult een onderzoek uitgevoerd naar EMI Maatregelen. Dit zijn maatregelen die in Vlaanderen kunnen worden toegepast om elektrisch vervoer (EV) te stimuleren. Op basis van deskresearch en een internationale enquête is het geheel aan mogelijkheden om het de EV-rijder te vergemakkelijken in kaart gebracht. Deze maatregelen zijn vervolgens met relevante stakeholders uit de mobiliteitssector beoordeeld op criteria zoals wenselijkheid, haalbaarheid en mogelijkheid tot handhaving. Tot slot, werden enkele kansrijke maatregelen nader uitgewerkt met relevante stakeholders waaronder steden/gemeenten.

Met als resultaat

Met deze unieke aanpak werd niet alleen een uitgebreid overzicht van succesvolle internationale maatregelen gegenereerd, maar werd dit overzicht ook vertaald naar haalbare maatregelen in een specifieke regio. Samengevat heeft dit de Vlaamse overheid het volgende opgeleverd:

  • Uniek overzicht van internationaal toegepaste stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen
  • Draagvlak onder regionale stakeholders voor specifieke maatregelen
  • Concrete aanbevelingen voor implementatie van beleidsmaatregelen