fbpx
Door de groeiende vraag naar openbare laadinfrastructuur komt er meer druk op de openbare ruimte. EVConsult heeft voor verschillende gemeenten een situeringsplan opgesteld voor de planning van laadinfrastructuur.

Door het opstellen van een “EV-rijder profiel” zijn per gemeenten de wijken geselecteerd waar op basis van data en demografische kenmerken een groot aantal elektrische auto’s te verwachten zijn. Voor deze wijken heeft EVConsult een planning van laadinfrastructuur gemaakt. Hierbij is aandacht besteed aan zowel snel-laden als normaal-laden. Op basis van deze kaarten kan de gemeente efficiënter omgaan met de openbare ruimte en kan er door het publiceren van een toekomstig situeringsplan draagvlak gecreëerd worden bij inwoners van de gemeente. Voor het opstellen van de situeringsplannen wordt altijd aansluiting gezocht bij de bestaande mobiliteitsplannen, parkeerregimes en het laadbeleid (indien beschikbaar).