fbpx
De Regio West-Brabant vroeg om een quick scan naar de mogelijkheden om het doelgroepenvervoer voor WMO-patiënten in de regio uit te laten voeren met stille en schone elektrische voertuigen en om inzicht in de kosten hiervan.

Op basis van een analyse naar de huidige voertuigen en rittenpatronen zijn de beschikbare alternatieve elektrische voertuigen in kaart gebracht. Voor deze voertuigen is de TCO (total cost of ownership) vergeleken met de referentievoertuigen uit de huidige vloot. Daarnaast zijn de kosten voor realisatie en exploitatie van de laadinfrastructuur in kaart gebracht.

Inzicht in mogelijke stille en schone elektrische voertuigen voor het doelgroepenvervoer inclusief kostenvergelijking t.o.v. de huidige voertuigen.