fbpx
EVConsult heeft samen met Ecorys voor het ministerie van Economische Zaken door middel van een consultatie van ruim 35 partijen uit de bouwkolom (zoals beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, VVE-beheerorganisaties) de omvang en aard van de knelpunten in kaart gebracht die zich voordoen bij de installatie van laadpunten op een gemeenschappelijk parkeerterrein (appartementen en kantoorcomplexen, bestaand en nieuwbouw).

Tevens zijn mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht om de installatie van laadpunten te versoepelen en is de rol die de overheid hierbij kan spelen verkend.