fbpx
Aanleiding voor dit onderzoek waren de zorgen die er zijn of de realisatie van laadpunten voor elektrisch vervoer in de private gebouwde omgeving (appartementencomplexen en kantoren) gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de vraag en voldoende anticipeert op de vraag hiernaar in de toekomst. Met het onderzoek wilde het ministerie van Economische Zaken enerzijds meer zicht krijgen op de problematiek bij het realiseren van laadpunten in een gebouwde omgeving, anderzijds was zij op zoek naar instrumenten die de Rijksoverheid kan inzetten om laadpunten in de gebouwde private omgeving zo nodig verder te bevorderen.

EVConsult heeft samen met Ecorys door middel van een consultatie van ruim 35 partijen uit de bouwkolom (zoals beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, VvE-beheerorganisaties) de omvang en aard van de knelpunten in kaart gebracht die zich voordoen bij de installatie van laadpunten op een gemeenschappelijk parkeerterrein (appartementen en kantoorcomplexen, bestaand en nieuwbouw). Tevens zijn mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht om de installatie van laadpunten te versoepelen en is de rol die de overheid hierbij kan spelen verkend.

Het resultaat betreft het rapport ‘Laadinfrastructuur in de gebouwde omgeving’.