fbpx
EVConsult heeft voor de provincie Zuid-Holland een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 100% implementatie van elektrische bussen in de steden Dordrecht en Gorinchem vanaf de start van de nieuwe concessie. Hierbij is onder meer gekeken naar:
  • De technische haalbaarheid: stand van zaken van elektrische bussen en laadtechnieken;
  • Scenarioplanning van e-bussen: inpassing van e-bussen in de dienstregeling op basis van type infrastructuur, het aantal laders en het aantal en type bussen;
  • De inpassing van de laadinfrastructuur in de openbare ruimte op verschillende locaties (begin- en eindstations, depots, station of andere locaties);
  • De business case bij invoering van 100% elektrische bussen;
  • De organisatorische en juridische haalbaarheid;
  • De kansen en risico‚Äôs van implementatie 100% elektrische bussen.