fbpx
Omnibuzz is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer voor de 32 gemeenten in Limburg. Omdat het doelgroepenvervoer in 2019 opnieuw wordt aanbesteed, heeft Omnibuzz EVConsult gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden voor zero emissie doelgroepenvervoer. Op basis van de specifieke vervoerspatronen van Omnibuzz (aantallen ritten, afstand, aantallen en types voertuigen) heeft EVConsult de haalbaarheid van zero emissie doelgroepenvervoer onderzocht. Hierbij is gekeken naar de volgende onderdelen:
  • Analyse van voertuig- en ritgegevens van Omnibuzz
  • Marktanalyse voor technische haalbaarheid
  • Scenariostudie met vergelijking op emissies en op kosten (TCO) per voertuigcategorie
  • Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van elektrisch doelgroepenvervoer

Door de expertise van EVConsult is in een relatief korte periode een volledig beeld geschetst.

De haalbaarheidsstudie geeft een helder beeld van de mogelijkheden om zero emissie eisen op te nemen in de aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Limburg. De mogelijke transitiepaden zijn in kaart gebracht, waarbij concrete en realistische aanbevelingen voor de aanbesteding zijn gegeven. De belangrijkste conclusies zijn dat vanaf de start van het nieuwe vervoerscontract hoge eisen voor de personenauto’s kunnen worden meegenomen. In verband met beperkte beschikbaarheid van elektrische rolstoelbussen kan via een inspannings- of verduurzamingsverplichting flexibiliteit worden geboden. Op het moment dat het aanbod veranderd, kan gedurende de looptijd van het contract elektrificatie van deze categorie worden geïmplementeerd. Met behulp van de haalbaarheidsstudie doelgroepenvervoer is een realistisch beeld gegeven en is de basis gelegd voor duurzame duurzaamheid in het doelgroepenvervoer.

Wilt u meer weten over de (technische) mogelijkheden voor verduurzaming van het doelgroepenvervoer? Neem gerust contact met ons op.