fbpx
Vanwege de snelle ontwikkelingen en positieve effecten van elektrisch busvervoer streeft de gemeente ’s-Hertogenbosch ernaar om zo snel mogelijk alle stads- en transferiumlijnen te vervangen door e-bussen. EVConsult werd gevraagd om enerzijds een robuust, strategisch laadplan te ontwikkelen en anderzijds inzicht te verschaffen aan Enpuls met betrekking tot de rol die de netbeheerder kan spelen in de transitie naar elektrisch busvervoer.

In afstemming met de gemeente, provincie, vervoerder en netbeheerder zijn verschillende laadplannen onderscheiden voor de stads- en transferiumlijnen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen laadplannen met verschillende laadtechnieken. De alternatieve laadplannen zijn met elkaar vergeleken in termen van kosten en kwalitatieve implicaties. Hierbij heeft EVConsult vanuit drie verschillende ‘lagen’ onderzocht wat potentieel geschikte laadplannen zijn: 1. Vervoersvraag en omlopen, 2. Ruimtelijke ordening en 3. Elektriciteitsnet.

Het strategische laadplan omvat verschillende alternatieven voor de locaties en het vermogen van de laadinfrastructuur en dient als input om een snelle opschaling van het aantal elektrische bussen in ’s-Hertogenbosch op een verantwoorde wijze te kunnen faciliteren. Daarnaast verschaft het onderzoek inzicht aan Enpuls met betrekking tot de rol die de netbeheerder kan spelen in de transitie naar elektrisch busvervoer. Op basis hiervan bepaalt Enpuls om een meer of minder actieve rol te spelen in deze transitie. Het onderzoek biedt ook gemeenten en OV-autoriteiten inzicht in de wijze waarop zij kunnen samenwerken met netbeheerders in de transitie naar elektrisch (bus)vervoer.