fbpx
Op 4 en 5 september aanstaande vindt het jaarlijkse CENEX Low Carbon Vehicle evenement plaats te Londen. Dit is hét EV en duurzame mobiliteit evenement in het VK, met onder andere vele seminars, exposities en netwerkmogelijkheden.

Recent onderzoek laat zien dat EV in het Verenigd Koninkrijk hard groeit. Ambitieus overheidsbeleid en een actieve markt jagen dit alleen maar verder aan. Dit biedt vele mooie kansen voor Nederlandse EV-bedrijven om Britse overheden en private partijen te helpen deze doelen te bereiken. Het uitgebreide kansenrapport kunt u hier downloaden.

Groepsreis CENEX LCV event

In samenwerking met de Nederlandse ambassade te Londen en EVConsult onderzoekt Vereniging DOET de mogelijkheden om met een aantal Nederlandse EV-partijen gezamenlijk af te reizen naar deze editie van CENEX. Doel is om met elkaar de beurs bezoeken, samen op te trekken en op de beursvloer te genieten van een netwerkborrel die ons wordt aangeboden door de ambassade.

Aanvullend doel is de oriëntatie voor een concrete deelname aan CENEX in 2020, in de vorm van een ‘Holland Paviljoen’. De Holland Lounge wordt zo ingericht dat de Nederlandse kennis en expertise op het gebied van elektrisch vervoer centraal staat. Dit betekent dat er volop aandacht is voor Nederlandse producten en diensten, wat de Nederlandse koploper positie in dit werkveld verder zal onderstrepen. Een groepsbezoek in september geeft ons derhalve handvatten om een uitgebreider initiatief voor 2020 verder uit te werken.

CENEX LCV event
Interesse?

Interesse in het groepsbezoek kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar michel@doetdoet.nl.

NB: toegang aan CENEX is gratis, reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.