fbpx
EVConsult heeft voor een gemeente in Nederland de effectiviteit invoering van milieuzone doorgerekend. Het onderzoek bestond uit een beeld schetsen van het aantal overtredingen en boetes in de milieuzone, het in kaart brengen van de ontwikkeling van het aantal overtredingen en boetes over tijd, en het toetsen van de communicatieaanpak. Op basis van deze analyse heeft EVConsult de gemeente gerapporteerd over de effectiviteit van het beleid.