fbpx
De Asian Development Bank heeft EVConsult en Urban Foresight gevraagd de landelijke EV strategie voor vijf centrale Aziatische landen op te stellen.

De organisatie voor regionale economisches samenwerking in Centraal-Azië (CAREC) zet zich in voor een gedeelde visie voor de energiesector in de regio. Deze visie stelt alle lidstaten in staat toegang te hebben tot voldoende betrouwbare, betaalbare en duurzame commercieel aantrekkelijke energie. In overeenstemming met deze visie is er een werkplan opgesteld dat tot doel heeft nieuwe technologieën te bevorderen en marktbelemmeringen voor de invoering van nieuwe technologie in de regio weg te nemen.

EVConsult heeft in samenwerking met Urban Foresight in opdracht van de Asian Development Bank een opzet gemaakt voor een EV-strategie voor elk landtype in de CAREC-regio. Deze landen vallen in drie categorieën, namelijk landen met veel fossiele brandstoffen, landen met veel waterkracht, en landen die energie importeren. Centraal stond de identificatie van de drijfveren voor het introduceren van EV’s in die landen. Daarnaast stelden we de belangrijkste aanjagers van de EV-acceptatiestrategie vast. Het team heeft het geheel in een eindrapportage samengevat en gepresenteerd aan de landenspecialisten binnen de ADB. Afsluitend heeft EVConsult hierover gesproken op het Clean Energy Forum, dat is gepodcast via de ADB-communicatiekanalen.