fbpx
In EU project E-facts deed EVConsult onderzoek naar het koppelen van laadinfrastructuur aan lokale energieopwekking. Om elektrisch rijden optimaal te benutten als middel om “klimaatneutraal” vervoer te realiseren en een onafhankelijke energievoorziening te stimuleren, is het noodzakelijk om elektrische rijders hun elektrische voertuig met groene, hernieuwbare, bij voorkeur lokaal opgewekte energie te laten laden. 

In een plan van aanpak werden wettelijk kader, technisch kader en rolverdeling uiteengezet. Resultaat was de meest geschikte manier is om een vloot van elektrische voertuigen te gebruiken bij het balanceren van lokaal opgewekte stroom. 

 In de tweede fase werd een pilotopzet in de Kleefse Waard uitgewerkt. Hierin werd onderzocht in hoeverre energie kan worden opgeslagen middels accu’s van de ev’s en in hoeverre separate opslag nodig is; in hoeverre de opgewekte energie direct wordt verbruikt; wat de efficiëntie is van het balanceringssysteem; en in hoeverre is de gekozen schaal (aantal auto’s, kWh etc., locatie etc.) optimaal is als men kijkt naar het financiële en voordeel en de praktische haalbaarheid. 

 Resultaat: de do’s en donts voor de gemeente Arnhem en de andere steden Frankfurt en Stockholm in het consortium om in samenwerking met private partijen op grotere schaal gebruik te kunnen maken van lokaal opgewekte energie middels het gebruik van elektrische voertuigen.