fbpx
Verschillende partijen (o.a. gemeenten en exploitanten) hebben interesse getoond in een onafhankelijk en landelijk aanvraagsysteem waarmee aanvragen van e-rijders voor laadpalen kunnen worden ingediend en in behandeling worden genomen. Deze behoefte komt voort uit de volgende ontwikkelingen:
  • In steeds meer gemeenten zijn meerdere marktpartijen Een overzicht met de exacte locatie van publieke oplaadpunten (in exploitatie en in ontwikkeling) ontbreekt.
  • Er is een grote verscheidenheid aan aanvraagsystemen (o.a. via systemen van gemeenten, via systemen van exploitanten of via telefoon of mail).
  • Uniforme informatieoverdracht tussen partijen ontbreekt.
  • Communicatie met e-rijders neemt veel tijd in beslag.

Bestaande aanvraagsystemen (o.a. UIS Utrecht, Rotterdam, concessiegemeenten) werken suboptimaal. Huidige gebruikers geven aan dat er concrete behoefte is aan een systeem dat door meerdere partijen wordt gebruikt en waarbij doorontwikkeling en afstemming tussen verschillende stakeholders mogelijk is. NKL Nederland heeft EVConsult gevraagd om de eisen aan een aanvraagsysteem voor openbare laadpunten op te stellen, een offerte-uitvraag bij IT partijen te verzorgen en het ontwikkeltraject van het platform vanuit het NKL te begeleiden.

In eerste instantie is een projectteam opgesteld, waar alle stakeholders in zijn vertegenwoordigd. Zowel gemeenten (groot en klein), marktpartijen en ElaadNL zijn bij dit project betrokken, zodat aan de wensen van de eindgebruiker kan worden voldaan. Op basis van leerpunten van huidige systemen, wensen van stakeholders en technische mogelijkheden is een modulair basissysteem ontwikkeld met de volgende eigenschappen:

  • Systeem is toegankelijk voor alle gemeenten en hun exploitanten. Iedere gemeente in Nederland mag het gebruiken, maar dit is geen verplichting;
  • Elke gemeente en marktpartij krijgt eigen ‘accountsrechten’, zodat alleen de aanvragen en laadpalen van de eigen gemeente zichtbaar zijn;
  • Dataveiligheid en privacy van aanvrager vormen belangrijke basis voor opbouw systeem;
  • Systeem wordt centraal beheerd, zodat wordt voorkomen dat verschillende systemen naast elkaar doorontwikkelen;
  • Systeem is een centraal ingangspunt voor publieke laadpunten, maar is modulair opgebouwd, zodat rekening kan worden gehouden met verschillende eisen en wensen van gemeenten, regio’s en exploitanten van laadinfrastructuur.

Dit project heeft geresulteerd in het online platform laadpaalnodig.nl. Dit platform is modulair opgebouwd en kan door gemeenten naar eigen wensen worden opgebouwd. Op deze manier voldoet het aan de behoeften van e-rijder, gemeente, marktpartijen en netbeheerders. In het systeem, dat gebruikt kan worden door alle gemeenten in Nederland, komen aanvragen voor laadpalen binnen en zijn laadpalen van alle exploitanten binnen een gemeente zichtbaar.