fbpx
Het aanvraag- en realisatieproces van publieke Laadinfrastructuur is binnen het project Ketenoptimalisatie in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk waar het proces kan worden geoptimaliseerd en waar kosten kunnen worden bespaard. Wat zijn de kansen?

Optimalisatie in stappen

De eerste fase bestond uit een inventarisatie van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur. In een tweede fase is gezamenlijk met alle stakeholders besloten hoe het proces het beste kan worden geoptimaliseerd. De uiteindelijke procesbeschrijving is aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de markt en door NKL inzetbaar voor alle belanghebbende partijen.  

Draagt het project bij aan het goedkoper maken van publiek laden?

Door het proces inzichtelijk te maken, wordt goed duidelijk waar mogelijkheden zijn om te optimaliseren. Hierdoor kunnen de doorlooptijd en de kosten worden teruggebracht.

Faciliteren we de markt?

Door de processen van alle stakeholders: overheid, kennisinstellingen, netbeheerders, marktpartijen en energieleveranciers inzichtelijk te maken, kunnen de verschillende activiteiten beter op elkaar worden afgestemd. Hier profiteert iedere belanghebbende organisatie van, evenals de EV-rijder. 

Wat is de winst van dit project?

  • Transparantie in de processtappen van alle stakeholders.
  • Resultaat project helpt Gemeenten bij het opzetten van een aanvraagproces voor laadpalen.
  • De in kaart gebrachte mogelijkheden voor procesoptimalisatie zijn basis voor vervolgprojecten om doorlooptijd en kosten terug te brengen. 

Kansrijke vervolgacties?

  1. Voorkomen van Overlap – Kosten en tijd besparen door overlap tussen processtappen van stakeholders uit het proces te halen. 
  2. Uniforme Informatieoverdracht – Streven is om landelijk op dezelfde wijze informatie uit te wisselen tussen stakeholders. Dit ontbreekt nu.
  3. Tijdwinst door Locatiebepaling – Vooraf nadenken over potentiële locaties a.h.v. een vooraf opgesteld locatieplan of door de inzet van een strategische kaart. 
  4. Verkorten Aansluitproces – Tijdwinst kan worden behaald op een efficiënter aansluitproces en aansluitservice.