fbpx
De stad Parijs wil graag de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en zet in op elektrisch vervoer als één van de oplossingen om die doelstelling te halen. Om de een nieuwe stap te zetten in het uitbreiden van het arsenaal aan publieke laadmogelijkheden, wenst de stad andere publieke laadmodellen te onderzoeken die los van het autodeelproject Autolib functioneren. Met name het vraaggestuurde contractmodel zou mogelijks, zoals in andere  buitenlandse steden, in het bijzonder steden in Nederland en Noorwegen, nieuwe opportuniteiten kunnen bieden.

Het voeren van een marktstudie en het opstellen van een beleidsadvies voor de uitrol van het vraaggestuurd plaatsen van publieke laadpunten voor elektrische voertuigen. Dit advies staat het beleid toe een onderbouwde beslissing te nemen voor een economisch en ruimtelijk inpasbare uitrol van publieke laadpalen op vraag van de ev-rijder. Het advies wordt zo opgesteld dat alle opeenvolgende acties helder zijn om deze uitrol aan te besteden.

EVconsult heeft een benchmark uitgevoerd voor gelijkaardige steden (Amsterdam, Londen, …) waarin de verschillende aspecten van het publiek laden gepresenteerd zijn.  Op basis hiervan werd   een beleidsadvies geformuleerd voor de uitrol van het vraaggestuurd plaatsen van publieke laadpunten voor elektrische voertuigen. Dit advies staat het beleid van de stad Parijs  toe een onderbouwde beslissing te nemen voor een economisch en ruimtelijk inpasbare uitrol van publieke laadpalen op vraag van de ev-rijder. Het advies werd zo opgesteld dat alle opeenvolgende acties helder zijn om deze uitrol aan te besteden.

  1. EVConsult heeft inzicht geboden in hoe een vraaggestuurd systeem met verschillende contractmodellen (concessie, vergunningen, …) werkt in referentiesteden in Nederland en Noorwegen;
  2. Er werd een business case opgesteld voor vraaggestuurd systeem van publieke laadpunten voor 3, 5 en 7 jaar exploitatie met verschillende financieringsscenario’s voor de stad Parijs
  3. Er werd een voorstel geformuleerd voor het plaatsingsbeleid (voorwaarden) van publieke laadinfra en flankerende parkeerbeleidsmaatregelen;
  4. EVConsult formuleerde advies over belangrijkste contractvoorwaarden (looptijd, risico’s, scope, eigendom, exclusiviteit)

Op basis van deze informatie kan de stad Parijs haar strategie en beleid verder bepalen en overgaan tot het aanbesteden van openbare laadinfra op het stedelijke domein